:: دوره 9، شماره 32 - ( 9-1399 ) ::
فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نرخ سود بین بانکی و شیب منحنی عایدی بر سودآوری بانک‌های منتخب در ایران
زکیه رحیمی1، جواد هراتی2
1- کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشگاه بجنورد (نویسنده مسئول)
2- استادریار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
چکیده:   (645 مشاهده)
سودآوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بانک‌ها محسوب می‌شود. بنابراین مطالعه‌ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک‌های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره‌ زمانی 1394- 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (GMM)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و خالص درآمد بهره‌ای (NIM) است. نتایج کلی الگو‌های برآوردی بیانگر آن است که متغیر‌های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تأثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تأثیر مثبت بر خالص درآمد بهره‌ای دارد. متغیر‌های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره‌ بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تأثیر منفی بر خالص درآمد بهره‌ای دارند. با این حال، تأثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی‌معنی است.
 
واژه‌های کلیدی: نرخ سود بین بانکی، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، خالص درآمد بهره‌ای
متن کامل [PDF 1297 kb]   (92 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/10 | پذیرش: 1399/7/29 | انتشار: 1399/9/2


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 32 - ( 9-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها