نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی- هیات تحریریه
مشخصات اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام ونام خانوادگی(به ترتیب الفبا)/مرتبه علمی/محل خدمت:

-دکتر ابوالفضل پاسبانی‌صومعه/استادیار جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

-دکتر فتح اله تاری/دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

-دکتر حشمتی‌مولایی/

-دکتر عباس عرب‌مازار/دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی

-دکتر مرتضی عزتی/استادیار دانشگاه تربیت مدرس

-دکتراسداله فرزین وش/استاد دانشگاه تهران

-دکتر امیر حسین مزینی/استادیار دانشگاه تربیت مدرس

-دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم/دانشیار/دانشگاه امام صادق(ع)

-دکتر میثم موسایی/استاد/دانشگاه تهران/

-دکتر سیدعباس موسویان/دانشیار/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
http://mieaoi.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب