نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از انتشار فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ارتقای سطح دانش مربوط به اقتصاد اسلامی با تأکید بر مسائل پول و بانکداری اسلامی، و ترویج و تعمیق این شاخه از معرفت دینی در میان دانشجویان، استادان، محققان، و علاقمندان به اقتصاد اسلامی و سیاستگذاران اقتصادی در حوزه‌های مربوط به آن است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
http://mieaoi.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب