نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم در زمینه مربوط در میان اساتید و دانشجویان و علاقمندان به این رشته قصد به چاپ مجله علمی با عنوان «اقتصاد و بانکداری اسلامی» را دارد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
http://mieaoi.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب